پاورپوینت معماری انتزاعی

|171020|nlr
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان پاورپوینت معماری انتزاعی آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.پاورپوینت درس مبانی نظری معماری فهرست: - مبانی نظری معماری انتزاعی - هنر مجرد یا هنر انتزاعی ( آبستره ) - کوبیسم و فوتوریسم - واسیلی واسیلیویچ کاندینسکی - هنر انتزاعی - آبستراکسیون در طول شکل گیری خود - مفهوم انتزاعی در معماری - ریجنالیسم_ REGIONALIS...